Latest Past Udalosti

Medzinárodné stretnutie atlétov U20 krajín V4 – Kolín ČR

Kolín, ČR Atletický stadion M.Tučka v Borkách,, Brankovická st. 979, Kolín

Vzhľadom na epidemickú situáciu Vás prosíme o včasné vyplnenie formulára pre evidenciu osôb ktoré sa zúčastnia na podujatí. Formulár nájdete tu : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdvzVL5sxU8aj.../viewform
Pripomíname, že všetci sa musia preukázať negatívnym testom resp. výnimkou a osoby mladšie ako 18. musia so sebou priniesť prehlásenie zákonného zástupcu