Latest Past Udalosti

Majstrovstvá AZB v chôdzi žiacke kategórie – Petržalský chodecký míting

Petržalka

Vzhľadom na epidemickú situáciu Vás prosíme o včasné vyplnenie formulára pre evidenciu osôb ktoré sa zúčastnia na podujatí. Formulár nájdete tu : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdvzVL5sxU8aj.../viewform
Pripomíname, že všetci sa musia preukázať negatívnym testom resp. výnimkou a osoby mladšie ako 18. musia so sebou priniesť prehlásenie zákonného zástupcu

1. kolo AZB mladší žiaci a KP

Mladá Garda

Vzhľadom na epidemickú situáciu Vás prosíme o včasné vyplnenie formulára pre evidenciu osôb ktoré sa zúčastnia na podujatí. Formulár nájdete tu : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdvzVL5sxU8aj.../viewform
Pripomíname, že všetci sa musia preukázať negatívnym testom resp. výnimkou a osoby mladšie ako 18. musia so sebou priniesť prehlásenie zákonného zástupcu