AZB – Atletický zväz Bratislavy

Kto sme ?

Atletický zväz Bratislavy (AZB) je občianske združenie založené v roku 1994. Je jediným oficiálnym predstaviteľom atletiky v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Zastupujeme záujmy atletiky, ako aj záujmy svojich členov v bratislavskom združení telesnej kultúry a v Slovenskom atletickom zväze (SAZ).

Našim primárnym zámerom je  rozvoj atletiky v BSK, ochrana a obhajovanie záujmov všetkých subjektov združených v AZB. Vrátame starostlivosti  a zabezpečenie rozvoja mládeže.

Snažíme sa o reprezentáciu Bratislavy a BSK v domácich a medzinárodných súťažiach podporou športových a pohybových aktivít najmä pretekárskeho charakteru. Či už v podobne výkonnostného, vrcholového, ale aj amatérskeho športu. S čím ide ruka v ruke zabezpečenie dodržiavania pravidiel a poriadkov WA, EA a SAZ pri atletických súťažiach na území SR organizovaných AZB alebo subjektmi združenými v AZB.

Nemalým cieľom je aj organizovanie, vypomáhanie a spolupráca pri športových vzdelávacích akciách, ako aj podpora výstavby a renovácie športovísk.

Zo svojich úloh nevynímame ani spoluprácu so zdravotne znevýhodnenými a zdravotne postihnutými športovcami.

Vedenie AZB

  • Predsedníčka: Dominika Blašková
  • Podpredsedníčka: Erika Bršelová
  • Výkonný výbor: Dag Bělák, Renáta Poľanská, Vladimír Viernus
  • Revízor: Marcel Lopuchovský