2.kolo AZB ligy pre dorast a mladších žiakov 23.06.2021

18. júna 2021

2. kolo AZB ligy pre dorast a mladších žiakov sa uskutoční v stredu 23.06.2021 o 15:45 na štadióne Centra Akademického športu Mlada Garda. Od dnešného dňa sa dá prihlasovať na webe SAZ, propozície ste obdržali emailom a nájdete ich aj na našej webovej stránke v sekcii dokumenty.

Počas pretekov by sme chceli požiadať aby sa minimalizoval pohyb trénerov, rodičov, či iných osôb na ploche štadióna či v jednotlivých sektoroch. Uvedomme si, že stále platia určité pravidlá pre organizovanie pretekov.
Chápeme a rešpektujeme, že pri najmenších žiakoch je v určitých prípadoch nutná prítomnosť, ale vzhľadom na vyššie uvedené prosíme v rámci možností pohyb obmedziť.

Upozorňujeme, že od najbližších pretekov na štart budú prepustení len pretekári ktorí sú riadne registrovaný v databáze SAZ do momentu kedy systém automaticky uzatvorí prihlasovanie, t.j. do utorka 22:00.

Súťaže prebiehajú podľa platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží.
1. Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť podpísaný informovaný súhlas rodiča,
2. všetci tréneri, organizačný tím ako aj diváci sa majú preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu alebo potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaním ochorenia v posledných 6 mesiacoch. (test bude platný aj z pondelka po 14 hodine),
3. testovanie usporiadateľ nezabezpečuje,
4. pre dodržanie podmienok vyplývajúcich z vyhlášky – každý účastník (okrem pretekára) – tréner, rozhodca, dobrovoľník, doprovod, divák rodič musí byť dopredu riadne prihlásený prostredníctvom online formulára!
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvzVL5sxU8aju_ZqSKcFCUPP1auuy4Pg8r2K1_qGcZ-WEigw/viewform?usp=sf_link