Súťažný poriadok AZB 2022

9. mája 2022

V dokumentoch nájdete súťažný poriadok sezóny 2022. Základné inštrukcie:a) Pred začiatkom súťaže sa nevyžaduje vstupný […]

Read more...