Súťažný poriadok AZB 2022

9. mája 2022

V dokumentoch nájdete súťažný poriadok sezóny 2022.

Základné inštrukcie:
a) Pred začiatkom súťaže sa nevyžaduje vstupný poplatok,
b) pre každú kategóriu (st. žiactva, ml. žiactva a najml. žiactva) sú vypísané a plánované 3 kolá + M – AZB pre všetky katagórie a tohtoročná novinka M-AZB družstiev dorastu.
c) každé družstvo je povinné pred 1.kolom danej kategórie nahlásiť/dodať riadiacemu súťaží súpisku družstva s min. počtom 6 členov pre každú danú kategóriu (aj hosťovania ak sú),
d) minimálny počet členov družstva na kole nie je stanovený, maximálny počet  na kole je 22 členov družstva,  
e) súťaže v hode diskom a kladivom sa budú konať,podľa propozícií.
f) prihlasovanie bude vždy trvať do utorka 22:00, potom to termíne systém automaticky prihlasovanie zastaví.
g) disciplína bude bodovaná len v prípade, že naňu nastúpi viac ako jeden pretekár z klubov AZB.
h) v prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov v niektorej z disciplín budú pretekári rozdelený do skupín.
 
V prípade konštruktívnych pripomienok nás kontaktujte.